مسافر تنهایی

هیچکس تنها نیست...

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

چادر بهترین حجاب


ادامه مطلب...
۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۵۷ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

شاهدان و گواهان

دوربین هایی مدار بسته در زندگی مانصب شده اند، چه بخواهیم وچه نخواهیم. هرکس باورکند که این دوربین هادرزندگی او در حال فیلمبرداری است، گناه نخواهد کرد.

ادامه مطلب...
۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

معبود منخدایا من گناه کردم ولی تو نعمت هایت را ازمن نگرفتی

من گناه کردم ولی تو گناهانم را فاش نکردی و آبرویم رانریختی

من گناه کردم ولی تو خطرات و بدی ها را از من دور کردی

من بنده ی خوبی برایت نبودم ولی تو از خدایی برایم کم نگذاشتی

خدایا, معبود من

با این همه گناه ها وخطاهایم اینچنین با من رفتار میکنی 

اگر انچنان که تو میخواستی میبودم چه میکردی؟؟؟

۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

ارزش

من از روییدن خار سر دیوار دانستم

که ناکس, کس نمیگردد از این بالا نشستن ها

من از افتادن نرگس به روی خاک دانستم

که کس, ناکس نمیگردد از این افتان و خیزان ها

۰۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۱۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

شعر طنز

ادامه مطلب...
۰۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۰۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

بنویس...

ادامه مطلب...
۰۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۲۶ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راحله سادات

هوبلاگ ابزار وبلاگ نویسی و کد وبلاگ

حب العباس :: کرامات حضرت ابوالفضل