خداوندا

بسیار بنده ی ناسپاسی هستم

داده هایت را نمی بینم

نعماتت را قدر نمیدانم

از زمین و زمان بی هیچ تلاشی طلبکارم

توشه ی گناهم هم سنگینه سنگین است

ولی تو خود در حقم خدایی کن و مرا ببخش

به خاطر دستی که به غیر تو دراز کردم

آرامشی که در غیر تو دیدم

و کارهایی که برای خشنودی دیگران کردمو تو را رنجاندم

خدایا مرا بخش که بندگی نکردم

.

.

.

.

.

.اللهم استغفرالله  و ربی و اتوب علیه